Tekniken
bilduma

Aisialdiko begirale edo animatzaile soziokultural gisa lan egiten dugunok, era askotako jolasak eta dinamikak erabiltzen ditugu jendearen parte hartzea bultzatzeko, parte hartzaile guztiak pertsona integratuak izan daitezen eta hala senti daitezen helburu hartuta; orohar landu nahi ditugun gaiak ulerterrazagoak egiteko erabiltzen ditugu, edota jarrera kritikoak sustatzeko, esaterako. APP honetan, gure zeregin horretan baliagarri gerta dakizkigukeen dinamika batzuk aurkeztuko ditugu.

Zer da tekniken bilduma

Baieztapen teknikak

Parte hartzaileek beren burua pertsona gisa eta taldeak talde gisa baieztatzea helburu duten jolasak…

gehiago

Emozioak lantzeko teknikak

Taldean lan egiten dugunean, hainbat emozio agertu ohi dira, eta haiek indibidualki zein kolektiboki…

gehiago

Lankidetza teknikak

Irabaztea gustatzen bazaizu, zergatik galtzera jolastu? Orain aurkeztera goazen jolas hauek parte ha…

gehiago

Konfiantza sortzeko teknikak

Nork bere buruan eta taldean duen konfiantza probatzeko eta sustatzeko prestatutako ariketa fisikoak…

gehiago

Taldeak eratzeko teknikak

Askotan, talde txikietan banatuta egin beharko dugu lan. Batzuetan, interes komuneko irizpideak erab…

gehiago

Antolakuntza eta plangintza teknikak

Orain aurkezten ditugun antolakuntza eta plangintza teknika hauek elkarrekin eta modu antolatuan lan…

gehiago

Komunikazio teknikak

Sail hau hiru partetan banatu dugu. Hasteko, isiltasuna eskatzeko ariketa batzuk ditugu, ahotsa gora…

gehiago

Abstrakzio teknikak

Ideia edo gai baten alderdi nagusiak sintetizatzen eta gure pentsamendua laburtzen laguntzen diguten…

gehiago

Azterketa orokorreko teknikak

Atal honetan bildutako teknikek ezaugarri komun bat dute: hainbat gai lantzeko aukera ematen dute, e…

gehiago

Talde animaziorako teknikak

Edozein unetan baliagarri izan dakizkigukeen teknika edo jolas batzuk dira hauek. Hainbat helbururek…

gehiago

Aurkezpen teknikak

Elkar ezagutzarako lagungarri izan daitezkeen jolas erraz batzuk dira: parte hartzaileen izenak eta…

gehiago