EMOZIOAK LANTZEKO TEKNIKAK

Taldean lan egiten dugunean, hainbat emozio agertu ohi dira, eta haiek indibidualki zein kolektiboki gobernatzen ikasi behar dugu. Orain aurkeztuko ditugun jolas eta ariketa hauek sentitzen dugun horri izena jartzen eta gure sentimenduak gainerako taldekideekin partekatzen lagunduko digute.

Lehen begiratuan, gauza erraza dirudi, zenbaitentzat are alferrikakoa ere. Baina urteetan izandako esperientziak dioskunez, sentitzen duguna azaltzeak eta gure taldekideei beren sentimenak azaltzen entzuteak harremanak hain tirabiratsuak ez izaten laguntzen du eta lan giroa gozatzen du. Hala, taldeak segurtasun handiagoa hartuko du bere buruan, eta parte hartzaileen arteko harremanak errazago bideratuko dira.

Helburuak

Talde bateko kideak jarduera bat egin aurretik, bitartean eta/edo ondoren nola sentitzen diren ikustea.

Parte hartzaileak

+5

Garapena

Biribilean eserita jarriko gara.
Grafikoa aterako dugu (aldez aurretik prest eduki beharko dugu) eta parte hartzaile bakoitzeko postit eta bolaluma bana banatuko dugu.
Eskatuko diegu idazteko zerotik ehunera bitarteko zenbaki bat nola sentitzen diren irudikatzeko, eta hitz bat haien gogo-aldartea definitzeko. Adibidez: %80, motibatuta.
Amaitutakoan, grafikoan itsatsiko ditugu geure postit-ak, dagokion altueran; gero, bertan idatzitakoa irakurri eta nork bere egoerari buruzko iruzkin bat egingo du.
Amaitzeko, irakurketa global bat egingo dugu, grafikoa aztertuta. Horrela, denok gutxi gorabehera maila berean gauden ikusiko dugu, ea norbait batez bestekotik oso urrun dagoen, etab.

Antolaketa

Biribilean eseriko gara, grafikoa erdian utzita. Postit-ak itsatsita gordeko dugu grafikoa, hurrengo batean beste egiten badugu, harekin erkatzeko (parte hartzaile berak eta prozesu beraren barruan aritzen badira behintzat).

Jolas eremua

Lan aretoa.

Denbora

15 minutu.

Materiala

Grafiko bat (0tik 100era bitarteko lerro bat), kartoi edo paper handi batean marraztua.
Postit-ak.
Bolalumak.

Aldaerak

Lan prozesu batean, behin bakarrik edo behin baino gehiagotan erabil daiteke.

Gomendioak

Behin baino gehiagotan erabiltzekoa bada, bi koloreko postit-ak itsatsiko ditugu, aurreko egoera eta ondokoa alderatzeko.

Ebaluazioa

Emaitzak nolakoak diren, birplanteatu hurrengo jarduerak.

Helburuak

Sentimenduak adieraztea eta elkarren laguntzaz haiei aurre egiten ikastea.

Parte hartzaileak

+8

Garapena

Amaitu gabeko esaldi bana duten hiru kutxa jarriko ditugu. Adibidez:
Nahiago nuke ez…
Nire arazoetako bat…
Damu dut…
Paper eta bolalumak banatuko ditugu parte hartzaileen artean eta esango diegu esaldi amaiera batzuk idazteko (bat gutxienez, hiru gehienez) kutxa bakoitzeko.
Esaldi amaierak idatzi ahala, dagokien kutxan sartuko ditugu, tolesturik eta sinadurarik gabe.
Adostutako denbora igarotzean, edo denek idazten amaitu dutela ikustean, txarteletako bat irakurriko dugu, eta, denen artean, hura idatzi duenaren arazoarentzako irtenbide bat bilatzen saiatuko gara.
Prozesua errepikatuko dugu txartel guztiak irakurri arte.

Antolaketa

Biribilean eseriko gara, hiru kutxak erdian hartuta.

Jolas eremua

Lan aretoa.

Denbora

Ordu eta erdi (parte hartzaileak zenbat diren eta zenbat txartel idatzi diren).

Materiala

Orriak eta idazteko materiala.
Hiru kutxa.

Aldaerak

Kutxan idatzita dauden esaldiak talde osoa nahasita egon den egoeraren batera egokitutakoak izan daitezke.
Kutxa gehiago edo gutxiago jar daitezke, eta pertsona bakoitzak idatzi beharreko txartel kopurua ere mugatu egin daiteke.

Gomendioak

Azpimarratu elkarren arteko laguntza sustatzeko jolas bat dela eta adiskide giroan jardun beharra dagoela.

Ebaluazioa

Ez dago.

Helburuak

Hitzez adieraztea nola sentitzen garen.

Parte hartzaileak

+5

Garapena

Biribilean eserita jarriko gara.
Argazki batzuk jarriko ditugu biribilaren erdian (jarduera honetarako propio hautatutakoak). Argazki beraren kopia bat baino gehiago egon daiteke. Parte hartzaile bakoitzeko bana gutxienez, baina ideala askoz gehiago egotea da, non aukeratu izan dezaten.
Nola sentitzen garen irudikatuko duen irudi bat aukeratuko dugula azalduko dugu. Horretarako, biribilaren erdira hurbilduko gara talde txikitan (hiru bat laguneko taldeak), irudiak ikusi, eta nola sentitzen garen hobekien erakusten duena aukeratuko dugu. Behin irudia aukeratuta, zirkulura itzuliko gara.
Gauza bera egingo dugu berriro parte hartzaile guztiek argazki bana eskuratu eta denak berriro biribilean eserita egon arte.
Banan-banan, pertsona bakoitzak bere aukeraren arrazoiak azalduko ditu, nola sentitzen den, etab.
Parte hartzaile bakoitzak bere azalpenak eman ondoren, argazkiak jasoko ditugu.

Antolaketa

Argazkiak prest eduki behar ditugu jarduera proposatu baino lehen. Emozioak irudikatzen edo gogorarazten dituzten pertsonak (edo bestelakoak) agertu behar dute argazkietan. Adibidez: pertsona irribarretsu bat, haserre dagoen norbait, jolasean ari den txakur bat, euripean dantzan ari den pertsona bat, etab. Zenbat eta argazki mota desberdin gehiago izan, orduan eta hobe.

Jolas eremua

Edozein.

Denbora

30 minutu.

Materiala

Askotariko argazki sorta.

Aldaerak

Argazkien ordez, marrazkiak erabil daitezke, edo funtzioa bera beteko duen beste edozer.
Erlaxazio musika lasaia jar dezakegu.

Gomendioak

Erabili teknika hau taldeak bizitako prozesuren bati amaiera emateko eta konplizitate giro bat sortzeko, parte hartzaileei esperientzia hori nola bizi izan duten azaltzeko aukera errazteko.

Ebaluazioa

Ez dago.

Helburuak

Hitzik egin gabe, sentimenduak adierazteko gauza izatea.

Parte hartzaileak

Nahi adina.

Garapena

Lan aretoan, idazteko materiala jarriko dugu: orriak, kartoi meheak, arkatzak, margoak, errotuladoreak, guraizeak etab.
Ariketa honen helburua egoera jakin batean sentitutako sentipenak marraztea dela azalduko diegu parte hartzaileei. Adibidez: nola sentitu zinen ikastaro honetara iritsi zinen lehen egunean?
Lan egiteko zenbat denbora erabiliko dugun adostu ondoren, lanari ekingo diogu. Parte hartzaileek banaka eta isilik egin behar dute lan, bakoitza bere zereginean ondo kontzentratu ahal izateko. Eskura duten material guztia erabil dezakete
Amaitzean, bakoitzak bere lana erakutsiko du, eta hala nahi duenak, zer irudikatu nahi izan duen azaldu ahal izango du.

Antolaketa

Idazteko materiala denak aise iristeko moduko toki batean utziko dugu. Biribilean eserita bagaude, erdian utz dezakegu.

Jolas eremua

Lan aretoa.

Denbora

30 minutu.

Materiala

Orri zuriak eta koloretakoak.
Margoak, arkatzak, errotuladoreak, akuarelak, etab.

Aldaerak

Musika jar dezakegu.

Gomendioak

Ondo zehaztu zer egoeraren inguruan arituko garen lanean. Behar izanez gero, sarrera moduko bat egin, labur-labur, egoera hartan bizitzako sentipenak gogorarazteko.

Ebaluazioa

Ez dago.

Helburuak

Talde baten barruan suminaren presentzia eta adierazpena legitimatzea.
Besteengan sumina eragiten duten portaerak identifikatzea eta hura menderatzeko moduak bilatzea.

Parte hartzaileak

+5

Garapena

Parte hartzaile bakoitzeko paper eta bolaluma bana banatuko dugu.
Osatu gabe dauden lau esaldi irakurriko ditugu eta parte hartzaileek burura etortzen zaien lehenengo ideiarekin bete beharko dituzte, beren burua zentsuratu gabe. Idatzitakoa gainerako taldekideei erakutsi beharko diete gero, eta horregatik, letra handiz eta argi eta garbi idazteko eskatuko diegu.
Lehen esaldia irakurriko dugu eta tarte bat utziko dugu esaldia osa dezaten.
Prozesua errepikatuko dugu lau esaldiak osatu arte. Era honetako esaldiak izan daitezke:
Oso haserre jartzen naiz besteek…
Nire haserrea ……… dela sentitzen dut.
Besteek nirekiko haserrea adierazten dutenean, ni…
Besteen haserrea ……… dela sentitzen dut.
Amaitutakoan, papera bularrean itsas dezatela eskatuko diegu, beste guztiek irakurri ahal izateko moduan.
Sei bat laguneko taldetan banatuta, idatzitako esaldiak partekatuko ditugu.
Ondoren, haserre sentimenduak besteekin partekatzeak norberarengan duen eraginaren inguruan hausnartuko dugu.
Taldez talde ibiliko gara parte hartzaileak elkarri feedbacka ematera bultzatzeko, haiei aholku emateko, etab.
Azkenik, bizitzan ikasitakoa nola aplikatu aztertzeko prozesu bat gidatuko dugu.

Antolaketa

Orriak aldez aurretik prest eta zeloa eskura izan behar dugu.

Jolas eremua

Lan aretoa.

Denbora

45 minutu.

Materiala

Orriak eta idazteko materiala.

Aldaerak

Esaldiak beste batzuk izan daitezke, baita landu nahi dugun emozioa ere.

Gomendioak

Gertutik jarraitu talde txikietan egiten diren hausnarketak eta laguntza eman partekatze prozesuan zehar.
Jarduera hau bi pertsonen gidaritzapean egin, prozesuen jarraipena egitea errazagoa gerta dadin.

Ebaluazioa

Epe labur, ertain eta luzera, aztertu ea parte hartzaileek haserrea adierazten ikasi duten eta hobeto ulertzen duten elkar.

Helburuak

Talde bateko kideak jarduera bat egin aurretik, bitartean eta/edo ondoren nola sentitzen diren ikustea.

Parte hartzaileak

+5

Garapena

Irudizko lerro bat egingo dugu lurrean, edo klarionez marraztuko dugu bat, jarduera egingo dugun eremuan.
Muturretako bat zero zenbakia izango dela azalduko diegu, eta bestea hamarra.
Parte hartzaileei zero zenbakiaren parean jartzeko eskatuko diegu, eta zenbait galdera egingo dizkiegula azalduko diegu. Galderari erantzutean, haien ustez bere erantzunak irudikatzen duen zenbakiaren parean jarri beharko dira.
Galdera bat egingo dugu, eta hitza emango diegu parte hartzaile batzuei edo guztiei, beren erantzunaren zergatia azaldu ahal izan dezaten.
Era honetako galderak egin ditzakegu:
Oso nekatuta zaude?
Gustura zaude orain arte egindako jarduerekin?
Aurrera jarraitzeko motibatuta zaude?
Etab.

Antolaketa

Galderak aldez aurretik prest eduki.

Jolas eremua

Lan aretoa.

Denbora

15 minutu.

Materiala

Ez da beharrik.

Aldaerak

Bai/ez erantzuteko moduko galderak egin eta jar daitezke lerroaren muturretako batean edo bestean. Erantzuna justifikatu beharko dute gero.

Gomendioak

Galdera zehatzak egin.

Ebaluazioa

Emaitzak nolakoak diren, birplanteatu hurrengo jarduerak.