Skip to main content

ZAPATA GALDUAK


ZAPATA GALDUAK

Helburuak

Antolatuta egotearen garrantzia aztertzea.

Parte hartzaileak

+10

Garapena

Taldea bitan banatuko dugu eta zapatak kentzeko eta zaku batean gordetzeko eskatuko diegu parte hartzaileei.
Zakua ondo itxi ondoren, egin beharrekoa egiteko denbora tarte mugatu bat (2-3 minutu) izango dutela jakinaraziko diegu. Zapata gehien janztea lortzen duen taldea (bakoitzak bereak) izango da irabazlea.
Ariketarako denbora laburtuz edo luzatuz joango gara, dinamikaren garapenari zer komeni zaion, parte hartzaileei presioa sartzeko.
Denbora amaitzean, talde bakoitzak egin duen lana ebaluatuko dugu.
Antolakuntza maila kaxkarra erakutsi badute, minutu batzuk emango dizkiegu euren artean hitz egiteko, antolakuntza maila hobetzea lortze aldera. Ondoren, zapatak bilatzeari ekingo diogu berriro.
Bigarren saioa amaitzean, talde hausnarketa egingo dugu: bakoitzak nola sentitu den eta zer gertatu zaion azaldu beharko du.
Garrantzitsua da dinamikaren garapena nola joan den berrikustea. Hortik abiatuta, antolakuntzaren alderdi nagusiak aztertzen hasiko gara.
Komenigarria da bizitako esperientziak idatzita jasotzea, hausnarketarako elementuak izatearren.

Antolaketa

Jolasean hasi aurretik, oztopo guztiak kenduko ditugu, istripurik gerta ez dadin.
Zakua, zapatez betea, aretoaren erdian jarriko da. Taldeak zakuaren inguruan kokatuko dira, 2-3 metroko tarte batera.

Jolas eremua

Lan aretoa edo espazio ireki bat, oztoporik gabekoa.

Denbora

20 minutu.

Materiala

Zaku bat.

Aldaerak

Zapatak gorde ordez, beste zerbait gorde daiteke zakuan: jertseak edo berokiak, adibidez.

Gomendioak

Eztabaidan, inportanteena, lortutako emaitzak ikustea da; antolakuntzari eta talde lanari laguntzen dioten edo traba egiten dioten jarrerak aztertzea; ekintza espontaneoa ekintza antolatuarekin alderatzea; elementu horiek parte hartzaileen errealitatearekin erlazionatzea.

Ebaluazioa

Taldekideek zapatak jartzen dituzten bitartean, aztertu nolakoak diren haien arteko harremanak (menderatzaileak, menderatuak, buruzagiak…).
Aintzat hartu parte hartzaileek amaierako hausnarketan egiten dituzten iruzkinak.

Close Menu