Skip to main content

INDAR EREMUAK


INDAR EREMUAK

Helburuak

Talde edo organizazio baten une jakin bateko arazoak identifikatzea.
Organizazio edo talde bateko une jakin bateko indar positiboak edo negatiboak aztertzea.

Parte hartzaileak

+3

Garapena

Orain egitera goazen jardueraren helburua zein den azalduko dugu.
Parte hartzaile bakoitzeko grafiko bana banatuko dugu, edo bestela, arbelean bertan idatziko dugu grafikoa, parte hartzaileek orri batean kopia dezaten. Grafikoaren esanahia azalduko dugu:
Erdiko lerroak orain nola sentitzen garen adierazten du.
Goiko lau lerroek egun ditugun gauza positiboak irudikatzen dituzte.
Beheko lau lerroak une honetan aurre egin behar diegun “indar” edo gauza negatiboak dira.
Zenbakiek “indar” horietako bakoitzari ematen diogun garrantzia adierazten dute. Egungo egunetik zenbat eta hurbilago egon, orduan eta larriagoa eta garrantzitsuagoa izango da kontua.
Parte hartzaile bakoitzak taldean edo organizazioan dauden indar positiboen eta negatiboen zerrenda egingo du, eta garrantzitsuenak aukeratuko ditu.
Taldetxotan banatuta, parte hartzaile bakoitzak bere zerrenda aurkeztuko du, eta denen artean taldetxoari legokiokeen grafikoa prestatuko dute, elementu positiboak eta negatiboak garrantzi ordenaren arabera kokatuz.
Osoko bileran, taldetxo bakoitzak bere ondorioak aurkeztuko ditu, eta eztabaidatu eta elkarrekin erkatu ondoren, talde osoari legokiokeen grafikoa prestatuko dute denen artean.
Behin “azken grafikoa” prestatu ondoren, indar negatiboak sakonago aztertzeari ekingo diogu, irtenbideak bilatzearren, eta positiboak mantendu eta sustatzeari.
Eztabaida: teknika hau oso erabilgarria da organizazio edo talde baten egoera partikularra modu azkarrean aztertzeko, kide guztiak uneko egoeraren eta lehenbailehen bultzatu beharreko zereginen jakinaren gainean jartzen baititu.

Antolaketa

Prest eduki behar dugu, inprimatuta, orri bat parte hartzaile bakoitzeko, eta baita idazteko materiala ere, behar izanez gero erabiltzeko.

Jolas eremua

Lan aretoa.

Denbora

45 minutu.

Materiala

Grafikoa inprimatuta duten orriak.
Orriak eta bolalumak.
Arbela edo paper handi bat.

Aldaerak

Gauza positiboak eta negatiboak idazteko toki bat baino gehiago presta daitezke, egoera zein den.

Gomendioak

Arretaz jarraitu jarduera, eta behar izanez gero, galdera egokiak planteatu eta beharrezkoak diren jarraibideak eman.

Ebaluazioa

Denbora nahikoa igarotzen utzi ondoren (egoeraren arabera, luzeagoa edo laburragoa), erreparatu ea dinamikan planteatutako egoerak aintzat hartu ote diren.

Close Menu