Skip to main content

HERRIAK BEHAR DUENA DA


HERRIAK BEHAR DUENA DA

Helburuak

Antolaketa printzipioak aztertzea.
Buruzagiaren papera, ekintza espontaneoa eta planifikatua aztertzea.

Parte hartzaileak

+10

Garapena

Parte hartzaileak bost laguneko taldetan banatuko ditugu.
Talde bakoitzak denbora jakin batean bete beharko dituen zereginen zerrenda irakurriko dugula azalduko diegu. Talde bakoitzak nahi bezala antolatuko du bere burua zereginok ahalik eta denbora gutxienean egiteko. Lehen amaitzen duen taldea izango da garailea.
Bete beharreko zereginak irakurri ondoren, talde bakoitza lanari lotuko zaio.
Talde batek zeregin guztiak bete dituenean, koordinatzaileari aurkeztuko dizkio, eta koordinatzaileak zereginak ondo bete diren edo ez egiaztatu beharko du.
Behin talde garailea zein den erabakita, gainerako taldeek eginkizun utzitako zereginak erakutsiko dituzte.
Talde osoko bileran, zereginak betetzeko orduan talde bakoitzak bere burua nola antolatu duen ebaluatuko da. Lanaren antolakuntzari buruz, sortutako arazoei buruz, sentitutakoari buruz hitz egingo dugu. Bizipenekin lotutako guztiari buruz.
Taldeko lan banaketari eta barne antolakuntzari buruzko bizipen elementuetatik abiatua, gai hauek eztabaidatuko ditugu talde osoko bileran: buruzagien papera; eraginkortasuna irabazte aldera zereginak banatzearen garrantzia; zer nahi dugun garbi edukitzearen garrantzia; ekintza espontaneoak, etab.

Antolaketa

Jarduera proposatu aurretik prest eduki behar dugu zereginen zerrenda: sei zeregin, gutxienez. Zereginen artean objektuak bilatzea zein gauzak sortzea egon daitezke. Adibidez:
Heziketa zertan datzan definitzea.
Euli bat hartzea (bizirik).
Generoari buruzko poesia bat idaztea.
Laranja bat ekartzea.
Etab.

Jolas eremua

Lan aretoa.

Denbora

30 minutu (zereginen arabera).

Materiala

Zereginen arabera.

Aldaerak

Talde bakoitzari talde burua aldez aurretik hautatzea eska diezaiokegu, eta egindako aukeraren zergatia eta talde buruak taldea gidatzen egindako lana azter ditzakegu gero.

Gomendioak

Parte hartzaileen antolakuntza eta sormena suspertzeko egokiak izan daitezkeen zereginak aukeratu.

Ebaluazioa

Aztertu nola garatu den jarduera eta entzun amaierako eztabaidan ematen diren azalpenak.

Close Menu